Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (Budynek nr 2)

admin 2018-05-21 14:56:36

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 2) wraz z instalacjami i urzą

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (Budynek nr 1)

admin 2018-05-21 14:53:26

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 1) wraz z instalacjami i urzą


Przetargi

admin

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 2) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami

Przetargi

admin

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 1) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogam