Logo TBS Kutno

Pozostałe

Kadra pracownicza i zarząd

Obecnie Spółka zatrudnia kadrę 15 pracowników posiadających umiejętność pracy w zespole jak i indywidualnie. Większość z nich pracuje od kilkunastu lat w branży zarządzania i administrowania nieruchomościami. Jest to zatem kadra wykwalifikowanych fachowców.

Sprawnym, fachowym i efektywnym funkcjonowaniem TBS Sp. z o.o. w Kutnie kieruje Zarząd, w osobie Pana Jacka Urbaniaka.

Funkcję Prokurenta Spółki pełni Pan Jarosław Pałczyński zajmujący jednocześnie stanowisko Dyrektora Działu Eksploatacji. Zarówno Prezes jak i pozostała część kadry kierowniczej posiada wysokie kwalifikacje specjalistyczne, znaczący dorobek zawodowy i duże doświadczenie praktyczne umożliwiające skuteczne kierowanie podległymi pracownikami a także rozwiązywanie problemów wynikających z potrzeb firmy.

Kadrę TBS Sp. z o.o. stanowią:

 • Jacek Urbaniak - Prezes Zarządu
 • Jarosław Pałczyński - Dyrektor Działu Eksploatacji
 • Anna Odorowska - Kierownik Działu Eksploatacji
 • Jadwiga Szczepańska - Starszy Specjalista ds. eksploatacji
 • Rafał Tufalski - Specjalista ds. informatyki i administrowania siecią
 • Agnieszka Makuła - Główny Księgowy
 • Anna Sokołowicz - Starszy inspektor ds. księgowości
 • Aleksandra Gajewicz - Specjalista - Sekretarka
 • Aleksandra Brzezińska - Starszy inspektor ds. kredytów i windykacji
 • Katarzyna Wasielewska - Dałek - Specjalista ds. pracowniczych i organizacyjnych
 • Norbert Urbaniak - Inspektor Nadzoru
 • Adam Tybińkowski - Starszy inspektor ds. inwestycji i rozliczeń
 • Michał Kamiński - Inspektor ds. księgowości
 • Łukasz Kucharski - Starszy Referent ds. eksploatacji
 • Jacek Walczak - Starszy Referent ds. eksploatacji
 • Patrycja Sobiecka - Referent ds. księgowości