autor: admin informacje dodano: 2016-11-18 14:36:31


Kutno, dnia 18.11.2016 r.

L.dz. 2585 /2016 Dot. Numer sprawy 2/2016.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia nieograniczonego na roboty budowlane: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (3a i 3b) z garażami w parterze wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi - kategoria obiektów XIII w Kutnie przy ul. Matejki 23, 25 (nr działki 941/33)" wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.