autor: admin informacje dodano: 2017-10-19 15:25:00

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 1) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi" kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7 (nr działka ewid 941/40 - obręb Śródmieście wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentacją przetargową.

Ogłoszenie ważne do dnia 06.11.2017 r.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

2017-10-19 16:00:00 - dokumentacja.zip - Dokumentacja przetargowa