autor: admin informacje dodano: 2018-03-29 14:51:41

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 1) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi - kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego, (nr działka ewid 941/40 - obręb Śródmieście wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

2018-03-29 15:08:21 - Dokumentacja_Budynek_1.zip - Dokumentacja przetargowa
2018-04-13 14:25:00 - zm_ogl_bud1.pdf - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - budynek 1
2018-04-17 13:27:12 - zapytania_bud1.pdf - Odpowiedzi na zapytania - budynek 1