Notice: Undefined index: lid in /home/tbskutno/ftp/tbskutno.pl/podstrony/wiadomosc.php on line 51

autor: admin informacje dodano: 2018-03-29 15:24:53


Notice: Undefined variable: HTML_FOTO_GLOWNA in /home/tbskutno/ftp/tbskutno.pl/podstrony/wiadomosc.php on line 308

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 2) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi - kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego, (nr działka ewid 941/58 - obręb Śródmieście wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.


Notice: Undefined variable: HTML_FOTO_GALERIA in /home/tbskutno/ftp/tbskutno.pl/podstrony/wiadomosc.php on line 312

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

2018-03-29 15:10:03 - Dokumentacja_Budynek_2.zip - Dokumentacja przetargowa
2018-04-13 14:25:07 - zm_ogl_bud2.pdf - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - budynek 2
2018-04-17 13:29:45 - zapytania_bud2.pdf - Odpowiedzi na zapytania - budynek 2