autor: admin informacje dodano: 2018-04-24 13:45:36

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 2) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi - kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego, (nr działka ewid 941/58 - obręb Śródmieście wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku."

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

2018-04-24 13:45:16 - uniewaznienie_przetargu_bud2.pdf - Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania