autor: admin informacje dodano: 2018-05-21 14:53:26

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 1) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi - kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego, (nr działka ewid 941/40 - obręb Śródmieście wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

2018-05-21 14:52:38 - Dokumentacja_Budynek_1.zip - Dokumentacja przetargowa