autor: admin informacje dodano: 2018-05-21 14:56:36

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 2) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi ? kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego, (nr działka ewid 941/58 ? obręb Śródmieście wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

2018-05-21 14:52:38 - Dokumentacja_Budynek_2.zip - Dokumentacja przetargowa
2018-06-06 12:49:13 - Zapytania_06.06.2018.zip - Zapytanie do przetargu