autor: admin informacje dodano: 2018-06-18 12:11:36

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kutnie przy ul. Matejki 24/6 wraz z prawem wieczystego użytkowania w działce gruntu i udziałem w nieruchomości wspólnej, dla którego w Sądzie Rejonowym w Kutnie Wydział V Ksiąg wieczystych prowadzona jest Księga wieczysta Nr LD1K/00055321/8.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

2018-06-18 12:15:03 - ogloszenie.pdf - Pełna treść ogłoszenia