autor: admin informacje dodano: 2018-06-25 12:22:36

Dotyczy:  postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( Nr 1 ) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi - kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego, nr działki ewid 941/40 - obręb Śródmieście wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku".

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

2018-06-25 12:22:36 - uniewaznieniesiemiradzkiegonr1.pdf - Unieważnienie przetargu na ul. Siemiradzkiego nr 1