autor: admin informacje dodano: 2018-06-25 12:26:26

Dotyczy:  postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( Nr 2 ) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi - kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego, nr działki ewid 941/58 - obręb Śródmieście wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku".

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

2018-06-25 12:26:26 - uniewaznieniesiemiradzkiegonr2.pdf - Unieważnienie przetargu na ul. Siemiradzkiego nr 2