autor: admin informacje dodano: 2018-10-29 14:39:30

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 2) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi - kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7a, (nr działka ewid 941/58 - obręb Śródmieście wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

2018-10-29 14:52:06 - Dokumentacja29.10.2018.zip - Dokumentacja
2018-11-20 13:20:09 - zapytanie20.pdf - Zapytanie do przetargu