autor: admin informacje dodano: 2016-11-10 13:15:00


Kutno, dnia 10.11.2016 r.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o, 99-300 Kutno ul. Wojska Polskiego 10a zgodnie z art. 86 ust. 5 przekazuje informacje z otwarcia ofert dokonanego w dniu 10 listopada 2016 roku o godz. 11.00 dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pod nazwą:

"Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (3a i 3b) z garażami w parterze wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi - kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Matejki 23,25 (nr działki 941/33)."

Pełna tresć informacji