autor: admin informacje dodano: 2018-04-24 13:43:37

Dotyczy:  postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
?Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( Nr 1 ) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi ? kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego, nr działki ewid 941/40 ? obręb Śródmieście wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku?.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

2018-04-24 13:44:32 - uniewaznienie_przetargu_bud1.pdf - Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania