autor: admin informacje dodano: 2018-04-24 13:43:37

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 1) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi - kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego, (nr działka ewid 941/40 - obręb Śródmieście wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku."

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

2018-04-24 13:44:32 - uniewaznienie_przetargu_bud1.pdf - Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania