Logo TBS Kutno
Zaproszenie - Przeprowadzenie Badania Sprawozdania Finansowego za rok 2023
2023-08-25 14:50:18

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KUTNIE


zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest PRZEPROWADZENIE  BADAN

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2023-07-19 12:58:18

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie bud

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2023-07-19 12:51:50

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budy

Lista osób zakwalifikowanych w dodatkowym naborze.
2023-06-13 12:58:28

TBS Sp. z o.o. w Kutnie przedstawia listę osób zakwalifikowanych w dodatkowym (drugim) naborze do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych, które będą utworzone w budynkach budowanych w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego nr 7 i 7A z udziałem gmi

Roboty budowlane
2023-05-31 09:54:26

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Koniecpolskiego 12,12A,12B,14,14A,14B, Wspólnoty Mieszkaniowej Koniecpolskiego 10,10A,10B, oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Łokietka 8 w Ku

Dodatkowy (drugi) nabór wniosków na wynajem lokali przy ul. Siemiradzkiego w Kutnie.
2023-04-25 14:52:34

W związku z planowaną budową dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Siemiradzkiego 7 i 7A z lokalami na wynajem, TBS Sp. z o.o. w Kutnie przedstawia poniżej pełną treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Kutno dotyczącego dodatkowego (

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy.
2023-03-17 10:14:38

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych, które będą utworzone w budynkach budowanych w Kutnie przy ul Siemiradzkiego 7 i 7a.