Logo TBS Kutno

Zasoby firmy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie zarządza i administruje 113 budynkami w których znajduje się 3100 lokali o łącznej powierzchni 147 000 m2. Są to budynki znajdujące się na terenie Miasta Kutno oraz ościennych gmin Powiatu Kutnowskiego.

Zasoby TBS - budyki Wspólnot mieszkaniowych

Zasoby TBS - budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez TBS Sp. z o.o.

Zasoby TBS - własność Spółki

Zasoby TBS Sp z o.o. stanowiące jej własość