Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Budynek nr 2)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Budynek nr 2)

  • 2018-06-25 12:26:26
  • 0
Dotyczy:  postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( Nr 2 ) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowy
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Budynek nr 1)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Budynek nr 1)

  • 2018-06-25 12:22:36
  • 0

Dotyczy:  postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( Nr 1 ) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parking