OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (Budynek nr 2)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (Budynek nr 2)

  • 2018-05-21 14:56:36
  • 0

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 2) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i sta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (Budynek nr 1)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (Budynek nr 1)

  • 2018-05-21 14:53:26
  • 0

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 1) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i sta