OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  • 2018-10-29 14:39:30
  • 0

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 2) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i sta