Pozostałe

Kadra pracownicza i zarząd

Obecnie Spółka zatrudnia kadrę 17 pracowników posiadających umiejętność pracy w zespole jak i indywidualnie. Większość z nich pracuje od kilkunastu lat w branży zarządzania i administrowania nieruchomościami. Jest to zatem kadra wykwalifikowanych fachowców.

Sprawnym, fachowym i efektywnym funkcjonowaniem TBS Sp. z o.o. w Kutnie kieruje Zarząd, w osobie Pana Jacka Urbaniaka.

Funkcję Prokurenta Spółki pełni Pan Jarosław Pałczyński zajmujący jednocześnie stanowisko Dyrektora Działu Eksploatacji i Inwestycji. Zarówno Prezes jak i pozostała część kadry kierowniczej posiada wysokie kwalifikacje specjalistyczne, znaczący dorobek zawodowy i duże doświadczenie praktyczne umożliwiające skuteczne kierowanie podległymi pracownikami a także rozwiązywanie problemów wynikających z potrzeb firmy.

Kadrę TBS Sp. z o.o. stanowią:

 • Jacek Urbaniak - Prezes Zarządu
 • Jarosław Pałczyński - Dyrektor Działu Eksploatacji i Inwestycji
 • Elżbieta Szmigiel-Augustyn - Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji
 • Krystyna Derdzikowska - Specjalista ds. mieszkaniowych
 • Anna Odorowska - Starszy inspektor ds. rozliczeń
 • Jadwiga Szczepańska - Starszy inspektor ds. eksploatacji
 • Henryk Wiczołek - Starszy inspektor ds. eksploatacji
 • Rafał Tufalski - Starszy inspektor ds. informatyki i administrowania siecią
 • Zofia Kaczyńska - Pracownik gospodarczy - sprzątaczka
 • Agnieszka Makuła - Główny Księgowy
 • Elżbieta Ziółkowska - p.o. Kierownika Działu Finansowo - Księgowego
 • Anna Sokołowicz - Starszy inspektor ds. księgowości
 • Aleksandra Gajewicz - Starszy inspektor ds. księgowości
 • Aleksandra Brzezińska - Starszy inspektor ds. kredytów i windykacji
 • Aneta Solak - Referent ds. księgowości
 • Katarzyna Wasielewska - Dałek - Specjalista ds. pracowniczych i organizacyjnych
 • Ewelina Gibska - Referent - Sekretarka