Logo TBS Kutno
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

  • start przetargu: 2023-07-19 12:07:00
  • Zamknięcie przetargu: 2023-08-10 22:32:00

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budy

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

  • start przetargu: 2023-07-19 12:07:00
  • Zamknięcie przetargu: 2023-08-10 22:31:00

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie bud

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

  • start przetargu: 2023-08-10 22:08:00
  • Zamknięcie przetargu: 2023-10-31 16:01:00

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie bud

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

  • start przetargu: 2023-08-10 22:08:00
  • Zamknięcie przetargu: 2023-10-31 16:03:00

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budy