Logo TBS Kutno

autor: admin informacje dodano: 2019-05-29 09:27:47

Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o w Kutnie ul. Wojska Polskiego 10a posiada do zbycia niesprawne, zdemontowane "Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych typ DN-0,25 DS - 170" rok produkcji 2005. Urządzenie było eksploatowane w okresie 10.02.2006 - 08.01.2016 r.  Ewentualne oferty składać w sekretariacie spółki do dnia 05.06.2019 roku.