Wiadomości

Badanie Sprawozdania Finansowego za 2018 r.

admin 2018-10-04 15:00:40

RADA NADZORCZA

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KUTNIE

Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Budynek nr 2)

admin 2018-06-25 12:26:26
Dotyczy:  postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( Nr 2 ) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznym

Przetargi

admin

Dotyczy:  postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( Nr 1 ) wraz z instalacjami i urządzeniami technicz

Przetargi

admin

O G Ł O S Z E N I E

    
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczo