Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Budynek nr 2)

admin 2018-04-24 13:45:36

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 2) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami

Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Budynek nr 1)

admin 2018-04-24 13:43:37

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 1) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogam


Przetargi

admin

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 2) wraz z instalacjami i urządzeniami

Przetargi

admin

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr 1) wraz z instalacjami i urzą