INFORMACJE
2016-10-06 15:00:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Kutno, dnia 10.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

2016-10-06 12:00:00
Ogłoszenie - Sprawozdanie finansowe

RADA NADZORCZA
TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALN

2016-10-04 14:55:00
Osiedle przy ul. Matejki

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie rozpocznie jeszcze w tym roku realizację budo

2016-09-09 10:30:00
Osiedle przy ul. Bema

Na terenie położonym pomiędzy ulicami Bema i Sobieskiego powstanie nowe osiedle mieszkaniowe, jest to t

2016-06-09 14:30:00
Wynajem lokalu użytkowego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie posiada do wynajęcia lokal uży

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kutno, dnia 10.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (3a i 3b) z garażami w parterze wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi - kategoria obiektów XIII w Kutnie przy ul. Matejki 23, 25 (nr działki 941/33) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. ”

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prosimy o zapoznanie się z dokumentacją przetargową.

Dokumentacja przetargowa
14.10.2016 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
14.10.2016 - Informacja o zmianie SIWZ
14.10.2016 - Informacja o zmianie SIWZ (zmiana ogłoszenia)

Odpowiedzi na zapytania:

17.10.2016 r.
18.10.2016 r.
19.10.2016 r.


Ogłoszenie ważne do dnia 02.11.2016 r.

poczta BIP cookies o firmieprzetargi inwestycje usługi pobierzkontakt o firmie przetargi inwestycje usługi pobierz kontakt