Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Budynek nr 2)

admin 2018-06-25 12:26:26
Dotyczy:  postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( Nr 2 ) wraz z instalacjami i urządzeniami technicznym
Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Budynek nr 1)

admin 2018-06-25 12:22:36

Dotyczy:  postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( Nr 1 ) wraz z instalacjami i urządzeniami technicz


Przetargi

admin

O G Ł O S Z E N I E

    
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczo

Wiadomości

admin

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie wynajmie miejsce na reklamę na ogrodzeniu osiedla Szymanowskiego.