INFORMACJE
2016-11-18 14:36:31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kutno, dnia 18.11.2016 r.

L.dz. 2585 /2016 Dot. Numer sprawy 2/2016.

Dotyczy

2016-11-14 11:00:00
SIEMIRADZKIEGO - OSTATNIE LOKALE NA SPRZEDAŻ
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie posiada do sprzedaży 3 lokale mieszkalne (dwa lokale na parterze

2016-11-10 13:15:00
Informacja na temat otwarcia ofert

Kutno, dnia 10.11.2016 r.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o,

2016-10-04 14:55:00
Osiedle przy ul. Matejki

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie rozpocznie jeszcze w tym roku realizację budo

2016-09-09 10:30:00
Osiedle przy ul. Bema

Na terenie położonym pomiędzy ulicami Bema i Sobieskiego powstanie nowe osiedle mieszkaniowe, jest to t

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kutno, dnia 18.11.2016 r.

L.dz. 2585 /2016 Dot. Numer sprawy 2/2016.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia nieograniczonego na roboty budowlane: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (3a i 3b) z garażami w parterze wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi - kategoria obiektów XIII w Kutnie przy ul. Matejki 23, 25 (nr działki 941/33)" wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Pełna tresć zawiadomienia

poczta BIP cookies o firmieprzetargi inwestycje usługi pobierzkontakt o firmie przetargi inwestycje usługi pobierz kontakt