Logo TBS Kutno

Pozostałe

RODO

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kutnie  ul. Wojska Polskiego 10 a , 99-300 Kutno, tel/fax 24 355 58 16
 2. inspektorem ochrony danych jest Pani Agnieszka Wójkowska-Pawlak, e-mail: rodo@tbskutno.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań stanowiących przedmiot działalności Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kutnie na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b) i c) w związku z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, o własności lokali, ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, kodeks cywilny.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 5. podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające)
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
  • nie dłuższy niż jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń prawnych.
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.